Tanácsadó Magazin

Kiemelt ellenőrzési területek sorozat 2. rész

Írta:

Mit ellenőriz az ÁNTSZ kiemelten?

Ismét egy sarkalatos pont, mellyel jobb tisztába lennie, mivel a hatósági ellenőrzések során előtérbe kerülhet. Az ÁNTSZ egyik kiemelt ellenőrzési területe a kémiai biztonság ellenőrzése.

Minden olyan munkahelyen ahol van veszélyes anyag gyártás, forgalmazás, felhasználás bizonyos jogszabályi előírásoknak meg kell felelnie. Sokan úgy gondolják, hogy nem használnak ilyet, ezért érdemes tisztázni, hogy mit is értünk veszélyes anyagon az élelmiszeriparban?

A fertőtlenítőszerek, a mosogatószerek, a kézfertőtlenítők is mind veszélyes készítmények, ezért bizonyos biztonsági intézkedéseket be kell tartani ahhoz, hogy ne következzen be semmilyen munkahelyi baleset.

A kémiai biztonság ellenőrzésének 3 fő területe van:

  1. Veszélyes anyagok, készítmények Biztonság technikai adatlapja.
  2. ÁNTSZ bejelentés megléte.
  3. Kémiai kockázatbecslés megléte.

Nézzük ezeket a pontokat egyenként, hogy mire kell odafigyelni.

1. Biztonsági adatlapok:

Minden olyan készítménynek anyagnak van Biztonsági adatlapja, amely csomagolásán van valamilyen veszély jel feltüntetve. Az adatlapok kiadásáért, frissítésért a gyártó vagy a forgalmazó felelős. Az adatlap tartamára vonatkozóan is vannak kötelező előírások, melyekről tudnunk kell. Az adatlapnak meg kell felelni a 1907/2006/EK rendeletnek, amit bele kell írni az adatlapba is. 16 pontosnak kell lennie, amiben minden olyan kötelező jelölés benne van, amit előír a rendelet. Az adatlap kiadási dátuma, vagy frissítésének dátuma 5 évnél nem lehet régebbi. Az adatlapban szerepelnie kell, hogy az OTH, vagy az ÁNTSZ engedély számának is, mely igazolja, hogy a használt készítmény megfelel a leírtaknak, illetve az elvárt hatásfoknak.

Ha ezek valamelyike hiányos, akkor nem megfelelő a gyártmánylap formátuma, így ellenőrzés során nem fogják elfogadni. Igaz a Biztonsági adatlapok frissítése a gyártó, forgalmazó feladata, de a használójának is meg kell arról győződni, hogy az adatlap megfelel-e az előírásoknak. Elvileg, ha a gyártó nem tud az előírásoknak megfelelő adatlapot biztosítani, azt a szert nem is lehet használni.

2. ÁNTSZ bejelentés:

Minden olyan telephelyet, ahol folyik valamilyen munkavégzés és dolgoznak valamilyen veszélyes anyaggal (gyártás, felhasználás, takarítás, forgalmazás) azt be kell jelenteni az ÁNTSZ-hez egy adatlapon, illetve be kell fizetni az eljárási illetéket. Ezt egyszer kell megtenni, amíg nem történik valamilyen változás. Minden változást jelenteni kell. A használt vegyszerek, készítmények nevét már nem kell bejelenteni, csak magát a tényt, hogy valamilyen tevékenységet végzünk az adott készítménnyel. Bejelentést követően a hatóság küld egy regisztrációs számot, melyet meg kell őrizni.

3. Kémiai kockázatelemzés elkészíttetése:

A 2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról írja elő a dokumentáció meglétét. Az elkészítését, illetve az egyéb előírásokat az 1993. évi XCIII. törvényben találhatjuk. A kémiai kockázatelemzés fontos része a Biocid termékek kockázatelemzése is, melyet a 38/2003. (VII. 7.) ESzCsM-FVM-KvVM együttes rendelet alapján kell elkészíteni, illetve belefoglalni az elemzésbe. Ezt a dokumentációt is három évente kell elkészíttetni, ha semmilyen változás nem történik ez idő alatt az elemzéshez szorosan kapcsolódó tevékenységekben. Ebben az esetben rendkívüli felülvizsgálattal kell módosíttatni az elemzést.

Remélem, hasznos volt az ellenőrzésekkel kapcsolatos információk átadása. Arra kérem Önt, hogy a fenti három szempont alapján nézze át a saját dokumentációit. Ha kérdése merül fel, kérem, jelezze felém és szívesen segítek!

0