Tanácsadó Magazin

Kiemelt ellenőrzési területek 1. rész

Írta:

Higiéniai és Munkavédelmi oktatás

Munkánk során folyamatosan kapunk visszajelzéseket régi és új ügyfeleinktől, hogy a Hatóság éppen a vállalkozások mely területeit ellenőrzi kiemelten. Ezek alapján úgy gondoltuk, hogy az Ön számára is hasznos lehet, ha rendszerességgel megjelenő magazinunkban egy sorozatot indítunk, amely ezeket a területeket veszi górcső alá.

Ebben a részben a téma:

Higiéniai és Munkavédelmi oktatások és azok követelményei.

Az első részben a Higiéniai és Munkavédelmi oktatásról írunk részletesen, ugyanis az elmúlt néhány hónapban erről kaptuk a legtöbb visszajelzést. Jelenleg ez az egyik terület, amit kiemelten ellenőriz a Hatóság.

Miért aktuális a dolgozói oktatások ellenőrzése?

Az előző oktatási törvényi szabályozás 3-5 évenkénti kötelező minimumvizsgát írt elő, ezek a bizonyítványok jellemzően mostanában járnak le. Ezért vált aktuálissá a Hatóságoknál az oktatások dokumentáltságának ellenőrzése. Azonban már nemcsak az oktatást ellenőrzik, hanem a rendszerességét is; és egyre inkább preferálják az évenkénti oktatást.

Mit is jelent ez a gyakorlatban?

Egyre több vállalkozásnál lejárt az egykori minimumvizsga bizonyítvány. A vizsgát ugyan eltörölte a Hatóság, de a dolgozók rendszeres, dokumentált képzését előírja!
Több ügyfelünk jelezte, hogy a Hatóság már kötelezte az oktatásra. Ez egy kellemetlen szituáció, sokkal célszerűbb megelőzni mindezt. Inkább legyenek rendben az oktatási papírjai, mint, hogy a Hatóság hívja fel a figyelmét ennek hiányára… mert az nem biztos, hogy kedvezni fog a pénztárcájának!

Higiéniai oktatás

A 68/2007. (VII. 26.) FVM-EüM-SZMM együttes rendelet szól az élelmiszer-előállítás és forgalomba hozatal egyes élelmiszer-higiéniai feltételeiről és az élelmiszerek hatósági ellenőrzéséről. Ezen belül az „Oktatás, továbbképzés” rész alatt található meg a higiéniai oktatásra vonatkozó rész.

Mit is tartalmaz mindez?

A 4. § (1) szerint valamennyi élelmiszer-vállalkozónak gondoskodnia kell arról, hogy az élelmiszerekkel foglalkozó dolgozók tevékenységüknek megfelelő módon higiéniai szempontból felügyelet alatt álljanak, és azokban az élelmiszer-higiéniai kérdésekben, amelyek munkájuk során érintik őket, rendszeresen megfelelő tájékoztatásban, oktatásban részesüljenek.
(2) Az élelmiszer-előállítás és forgalmazás folyamatában részt vevő személyeknek legalább külön jogszabály szerinti végzettséggel kell rendelkezniük.
(3) Az élelmiszer-ipari vállalkozó köteles a munkába állást követő egy hónapon belül a munkavállalót a munkakörének megfelelően az élelmiszer-előállításra és -forgalmazásra vonatkozóan meg-felelő oktatásban részesíteni.
(4) Az oktatásnak tartalmaznia kell a helyes higiéniai gyakorlattal, illetve a nemzeti útmutatókkal és az adott élelmiszer-ipari vállalkozásra vonatkozó minőségbiztosítási rendszerrel kapcsolatos ismeretanyagot.
(5) Az oktatás megtartásáról, annak módjáról, dokumentálásáról, az oktatás hatékonyságának ellenőrzéséről az élelmiszer-ipari vállalkozó gondoskodik.
(6) Amennyiben az élelmiszer-ellenőrző hatóság vizsgálatai során úgy ítéli meg, hogy a dolgozók nem rendelkeznek a területet érintő – a (4) bekezdés szerinti – kielégítő ismeretekkel, előírja az újbóli oktatás szükségességét, amelyet egy hónapon belül teljesíteni kell. Az ellenőrző hatóság ellenőrizheti a megismételt oktatás eredményességét.
(7) A nem megfelelő oktatásból származó minden felelősség az élelmiszer-ipari vállalkozót terheli.

Miből áll egy ellenőrzés?

Megnézik, hogy milyen dokumentumokkal tudja igazolni a dolgozók rendszeres oktatását.
Ezek a dokumentumok lehetnek:

 • oktatási anyag
 • oktatási tematika
 • kitöltött, dátummal ellátott, aláírt, kijavított teszt
 • jelenléti ív
 • névre szóló igazolás az oktatás részvételéről és a számonkérés módjáról

Mik lehetnek a következmények?

 • A munkavállalók képzése törvényi előírás, aminek be nem tartása komoly problémákat okozhat:
 • Kötelezést írnak elő a Munkáltató számára,
 • Az idő rövidsége miatt drága megoldást vá-lasztanak a Munkáltatók,
 • A higiéniai előírások figyelmen kívül hagyása súlyos hibákat eredményezhet, ami az elkészített vagy forgalmazott étel/élelmiszer nem megfelelő kezeléséből adódhat.
 • Munkabalesetek bekövetkezése, ami az oktatás hiányából következhet be, itt is komoly felelősségről és súlyos büntetésről beszélünk.

Ön hogyan oldja meg ezt az oktatást?

A 68/2007 (VII. 26.) FVM-EüM-SZMM együt-tes rendelet és a 2004. évi XI. törvény értelmében a következő oktatási lehetőségek tudjuk Önnek ajánlani:

1. Megoldás: Helyszíni oktatás szakember által.

a; Higiéniai oktatás szakember által
Másfél órás Élelmiszerhigiéniai oktatás, amit egyik szakképzett kollégánk tart meg és számonkéréssel zárul.
Az oktatás végén a résztvevők feltehetik kérdéseiket, majd egy számonkérőteszt kitöltésével és az Oktatási jegyzőkönyv kitöltésével és aláírásával záródik az oktatás.
A tesztek kijavítását követően postán eljuttatjuk Önöknek a dolgozók élelmiszer-higiéniai tanúsítványait.

b; Munkavédelmi oktatás szakember által:
2004. évi XI. törvény értelmében a munkavédelmi oktatás szintén kötelező; az oktatást végző személynek munkavédelmi végzettséggel kell rendelkeznie. Az oktatás 1 órát vesz igénybe és a Higiéniai oktatáshoz hasonlóan számonkéréssel zárul.

2. Megoldás: Oktatási anyag

Tudjuk, a legtöbb vállalkozásnál probléma, hogy hogyan oldják meg a dolgozók kötelező dokumentált oktatását. Ezért összeállítottunk egy oktatási anyagot, amivel saját maga egyéb képzettség nélkül megtarthatja, vagy csak elolvastatja dolgozóival, majd számon kérheti és dokumentálhatja (az oktatási jegyzőkönyv aláíratásával) a rendszeres dolgozói oktatását éveken át. És az oktatás már rendben is van! Tud ennél hatékonyabb oktatási módszert?

Az élelmiszer-higiéniai képzési anyag megfelel az ellenőrzéseknek, mint alapdokumentáció, abban az esetben, ha Ön a könyv alapján oktatja dolgozóit, kitölteti, aláíratja munkavállalóival és lefűzi a következő dokumentációkat:

 • kitöltött, dátummal ellátott, aláírt, kijavított teszt
 • jelenléti ív

Csak akkor érvényes az oktatási dokumentáció, ha mellékleteket minden dolgozójával kitölteti és aláíratja, mert csak ekkor lesz hiteles, hogy az anyagot el is sajátítják a kollégái.
Az oktatási anyag megvásárlásával évekre megszabadul az oktatásokkal járó kiadásoktól, így jelentős költségmegtakarítást is eredményez!

Cégünk a különböző élelmiszeres vállalkozásoknak, a tevékenységüknek megfelelő oktatási anyagot dolgozott ki: kereskedelem, élelmiszeripar, vendéglátó/közétkeztető, italforgalmazó/büfé.

Amennyiben szeretné segítségünket igénybe venni, kérem lépjen velünk kapcsolatba.
0